Meny Stäng

Se filmade föreläsningar och samtal!

Hade du inte möjlighet att komma till Nationell verkstad för hållbara livsstilar i Umeå 15-16 november 2017? Vi har filmat alla föreläsningar och panelsamtal från lokalen White Box så att du kan se dem i efterhand.

Vägen till en hållbar välfärdsnation

Hans Lindberg, Umeå kommun, hälsar välkommen till Umeå

Ingela Hiltula, Naturvårdsverket hälsar välkommen till tredje upplagan av Nationell verkstad

Ida Texell om Vägen till en hållbar välfärdsnation

Johan Widheden, Akzo Nobel

Håkan Wirtén, WWF om rapporten Living Planet Report

Hälsning från konsumentminister Per Bolund 

Konsumtion på den klimatsmarta platsen

David Andersson, Chalmers, om hållbara livsstilar från nisch till mainstream

Johan Jansson, Lunds universitet, om att mäta konsumtionens klimatpåverkan

Anna Gemzell och Ebba Sundström, Umeå kommun, om konsumtionsvaneundersökningar

Camilla Andersson, Umeå universitet, om Hope-projektet

Emma Börjesson, Malmö stad, om smart textilkonsumtion

Hur stimulerar vi miljösmarta konsumtionsmönster?

Alex Minshull, Bristol City Council, om Bristols arbete för hållbara livsstilar

Henriette Söderberg, Konsumentverket, om Forum för miljösmart konsumtion

Christina Karlsson, ICA, om att stimulera mijlösmarta inköp

Panelsamtal: Vad krävs av samhälle, individer och företag för att skapa en mer miljösmart konsumtion?

Nytänkande ekonomi för hållbar utveckling (engelska)

Hugo Shally, EU-kommissionen, om EU:s bidrag för hållbar konsumtion och produktion

Charles Arden-Clarke, FN:s miljöprogram UNEP, om kommande utmaningar för 10YFP

Anna Borgeryd, Polarbröd, om hur företagandet kan utvecklas genom ansvarstagande för hållbar utveckling

Ingela Hiltula, Naturvårdsverket, om samverkan för hållbar konsumtion och produktion

Globalt genomförande av 10YFp (Engelska)

Marianne Gjørv, Norska Klima- och miljødepartementet, om matsvinn

Gunilla Blomquist, Energi- och miljödepartementet, om goda exempel från Sverige

Taina Nikula, Finska Miljödepartementet,  om hållbart byggande

Peter Repinski, SEI, om hållbara livsstilar från teori till praktik

Kaj Juhl Madsen, Danska miljödepartementet, om ett nytt nordiskt initiativ för hållbart mode

Avslutande summering och panelsamtal

Summering och panelsamtal

Avslutning