Meny Stäng

Fakta och länkar

Kontakt

Johanna Gardeström
Koordinator
072-559 48 93
johanna@vindelalven.se

www.vindelalvenjuhtatdahka.se


Datum

Tidplan för nominering av biosfärområden 2017- 2018:

1 oktober: Ansökan går ut på remiss lokalt och regionalt. Läs ansökan på http://vindelalvenjuhtatdahka.se/ansokan/ 

1 mars: Ansökan lämnas till nationella Programkommittén för biosfärprogrammet.

1 april: Ansökan lämnas till Svenska Unescorådet och bereds sedan inom Utbildningsdepartementet och Miljö- och energidepartementet.

1 juni: Originalhandlingar klara och inlämnade till Svenska Unescorådet.

30 september: Sista dagen att nominera ett område till Unesco. Görs av regeringen och svenska biosfärkommittén.

Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidatur