Meny Stäng

Fakta och länkar

Kontakt

Johan Lagrelius, projektledare
070-345 25 56
johan.lagrelius@biofuelregion.se

Lunchföreläsningen finansieras av projekten "Stolpe in för Stad och Land" och "Den koldioxidsnåla platsen".