Meny Stäng

Fakta och länkar

Kontakt

Om du och din organisation är intresserade av att hänga med på Västerbottens miljömålsarbete så kontakta Länsstyrelsen:
agp.vasterbotten@lansstyrelsen.se  


Datum

Den 26 november arrangeras en konferens i Umeå om de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030. 

Syftet med konferensen är att öka kunskapen om Agenda 2030, lyfta goda exempel från Västerbotten samt ge inspiration till att genomföra fler åtgärder för att nå målen. Konferensen ordnas av Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå universitet och Umeå kommun i samarbete med Svenska FN-förbundets och SKL:s projekt Glokala Sverige.

Mer information och anmälan görs via denna länk >>


Länkar

Goda exempel lyfts
För att synliggöra de företag, kommuner, bolag, skolor och föreningar som gör gott för miljön så lyfter Länsstyrelsen upp goda exempel i nyhetsbrevet Hållbara Västerbotten som skickas ut en gång en handfull gånger per år.

Vill du prenumerera på nyhetsbrevet Hållbara Västerbotten? Klicka på länken här för att anmäla dig:
https://newsletter.paloma.se//register/embed/169894/sv 

Är du nyfiken på de gamla nyhetsbreven? Här hittar du alla tidigare utskick av nyhetsbrevet Hållbara Västerbotten:
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/tjanster/publikationer/hallbara-vasterbotten-1-2019.html 

Allt om Länsstyrelsens miljömålsarbete finns här:
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/privat/djur-och-natur/sa-mar-miljon/nar-vi-miljomalen.html

Hållbara Västerbotten