Meny Stäng

Fakta och länkar

Kontakt

Katharina Radloff
Miljöstrateg
Umeå kommun
katharina.radloff@umea.se
Telefon: + 46 90 16 14 26


Datum

10 april - 21 juni 2019: Miljömålen ute på remiss 
Hösten 2019: Miljömålen revideras efter inkomna synpunkter.

24 februari: Umeås lokala miljömål antagna i kommunfullmäktige. 


Umeås miljömål