Meny Stäng

Fakta och länkar

Kontakt

Petter Forssell
Vikarierande miljöstrateg
Umeå kommun
petter.forssell@umea.se 
Telefon: 090-16 13 35

Katharina Radloff
Miljöstrateg (föräldraledig)
Umeå kommun
katharina.radloff@umea.se
Telefon: + 46 90 16 14 26


Datum

10 april - 21 juni 2019: Miljömålen ute på remiss 

Hösten 2019: Miljömålen revideras efter inkomna synpunkter

24 februari 2020: Umeås lokala miljömål antagna i kommunfullmäktige 

Våren 2020 och framåt: Arbete med åtgärdsprogram pågår


Umeås miljömål