Meny Stäng

Fakta och länkar


Datum

2020 - Detaljplan beslutas

2021 - Byggstart kommunal infrastruktur

2022 - Byggstart etapp 1

2023-2024 - Inflyttning etapp 1

2024-2025 - Start etapp 2


Länkar

www.tomtebostrand.se

www.umea.se/tomtebostrand

Tomtebo strand