Meny Stäng

Medverkande Nationell verkstad för hållbara livsstilar

2017 års nationella verkstad för hållbara livsstilar erbjuder många intressanta föreläsare och paneldeltagare från hela Sverige och från resten av Norden och Europa.

Hugo Schally

Head of unit, Sustainable production, products and consumption, European Commission

Porträtt av Hugo Schally

Hugo Schally is heading the unit Sustainable Production, Products and Consumption at the Directorate General Environment of the European Commission.
In the course of his career Hugo Schally has been closely involved with the negotiation and implementation of multilateral environmental agreements such as on the Ozone Layer, Climate Change, Bio-Diversity, Trade in endangered species, Waste as well as with major global Conferences such as UNCED ( Rio de Janeiro, 1992), ICFFD (Monterrey, 2002 ) and WSSD (Johannesburg, 2002) as well as the United Nations Conference on Sustainable Development (UNCSD –Rio+20, 2012).

He has been involved in many issues related to the interface between environment and trade. He has also been taking an active part in international forest policy matters since 1992, including on the implementation of the EU FLEGT Action Plan. He has also been actively involved in the negotiation of the “Nagoya Protocol on the Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilisation” adopted in 2010 and in its subsequent implementation in the EU.

Elisabeth Backteman

Statssekreterare, Näringsdepartementet

Porträtt av Elisabeth Backteman

Elisabeth Backteman är statssekreterare åt landsbygdsminister Sven-Erik Bucht på Näringsdepartementet där hon leder regeringens strategiska arbete för en cirkulär och biobaserad ekonomi.

Charles Arden-Clarke

Head ofthe Secretariat of the Ten Year Framework of Programmes on SCP

Porträtt av Charles Arden-Clarke

Patterns Charles Arden-Clarke trained as a zoologist and ecologist and initially worked for the Political Ecology Research Group in the UK, primarily on the environmental impacts of nuclear power and differing farming systems. Between 1990 and 1999 he developed and led WWF International’s Trade and Investment programme, focusing on the environmental impacts of WTO rules and negotiations, related ISO standards and the proposed Multilateral Agreement on Investment.

He has worked for UNEP since January 2000, initially on the effects of trade liberalisation on the environment and the relationship between WTO rules and multilateral environmental agreements. Since 2004 he has worked at the Economy Division in Paris, mostly on sustainable consumption and production (SCP). He is currently Head of the Secretariat of the Ten Year Framework of Programmes on SCP Patterns (the “10YFP”)

Ida Texell

Agenda 2030-delegationen

Porträtt av Ida Texell

Idas är en inspirerande ledare som fokuserar på moral, resultat och nytta vilket utvecklar verksamhet som bidrar till ett hållbart samhälle. Förändringsprocesserna som Ida leder har hållbarhet i fokus och hon leder människocentrerat med omtanke och tydlighet. Nyckelorden i Idas ledarskap är mod och en innerlig strävan om att varje dag göra sitt allra bästa.

Ida Texell ingår i regeringens delegation för det svenska genomförandet av FNs globala mål som uttrycks i Agenda 2030 och är förbundsdirektör och räddningschef i Brandkåren Attunda. Ida utsågs till Årets Ledare 2015 av SKL och Framtidsverket samt topplacerades 2016 för andra året i rad på Ledarnas lista för framtidens kvinnliga ledare.

Anna Borgeryd

Chefsstrateg, Polarbrödsgruppen AB

Porträtt av Anna Borgeryd

Anna är doktor i statsvetenskap, författare och del av den femte generationen i ledningen för familjeföretaget Polarbröd. Som chefsstrateg är hon drivande i koncernens hållbarhetsarbete och ansvarar bland annat för Polarbröds investering i egen vindkraft.

Alex Minshull

City Innovation, Sustainability and Civil Protection Manager, Bristol City Council

Porträtt Alex Minshull

Alex is a sustainability professional, public servant and passionate European. For the past decade he has led Bristol City Council’s sustainability programme, including Bristol’s successful programme to become European Green Capital 2015.

The award recognised the rapid progress which Bristol has made in its environmental performance, in particular in cutting carbon emissions, developing effective partnerships and working with citizens in the journey towards sustainable lifestyles. Alex has worked in the sustainability field for over 25 years, in the public, private and voluntary sector.

Henriette Söderberg 

Projektledare, The Swedish Consumer Agency

Porträtt av Henriette Söderberg

Henriette Söderberg is responsible for developing the “Forum on eco-smart consumption”, a governmental assignment with The Swedish Consumer Agency as responsible authority. She has been working with environmental policy and sustainable development since the 1990th in both academia and the public sector. With a background in political science, and being an associate professor in sustainable urban development, one of her main interest is how to realise a knowledge driven policy development. Another important area of interest is how broad collaborations can enhance our possibilities to address global challenge and the sustainable development goals. 

Christina Karlsson

Hållbarhetsstrateg för livsmedel på ICA

Christina Karlsson

Christina är legitimerad dietist och hållbarhetsstrateg för livsmedel på ICA. Hon har länge arbetat med kommunikation kring hälsosamma matvanor, som i förlängningen också är mer hållbara. Christina är 63 år och bosatt på landsbygden utanför Stockholm.

Peter Repinski

Projektledare och chef, Enheten för samhällsomvandling, SEI Stockholm

Porträtt Peter Repinski

Peters arbete på SEI fokuserar på hållbar konsumtion och produktion. Peter har över 15 års erfarenhet av att hantera stora och komplexa projekt och program inom fältet hållbarhet som täcker in miljömässiga, sociala och etiska risker och möjligheter.

Hans arbete har i stor utsträckning handlat om kapacitetsskapande och främjande av samt utveckling och implementering av miljöledningspolicyer och -system i samarbete med företag, icke-statliga organisationer och beslutsfattare. Han har också gjort expertutvärderingar för flera av EU:s finansieringsmekanismer, däribland LIFE+, SWITCH Asia och FP7. Till Peters internationella erfarenheter hör också fem år inom FN:s miljöprogram (UNEP).

Marianne Gjørv

Senior Adviser in the Norwegian Ministry of Climate and Environment.

Porträtt av Marianne Gjørv

Marianne Gjørv works in the Department for Nature Management, in Section for Global Environment Affairs. She is the National Focal Point for UN 10 Year Framework for Sustainable Consumption and Production (10YFP), organised by UN Environment.

She also represents Norway in the steering committee for the International Resource Panel, which is also organised by UN Environment. Besides, she is responsible in her ministry for environmental cooperation with Eastern Europe, Caucasus and Central Asia (EECCA).

Kaj Juhl Madsen

Special Advisor, Danish Environmental Agency, Ministry of Environment and Food

Porträtt av Kaj Juhl Madsen

Kaj Juhl Madsen has a PhD in plant ecology and has been working for the Ministry of Environment since 1987. During his career he has been seconded as a national expert to the European Commission for three years working with biotechnology and pesticides as well as 11 years as a senior programme manager in UN environment on chemicals before returning to the Environment Agency where he now is working on Sustainable Development Goals, 10 YFP, etc. He is together with colleagues from the other Nordic Countries developing a project on textiles with the aim to make the Nordic

Emma Börjesson

Projektledare på miljöförvaltningen i Malmö stad

Porträtt av Emma Börjesson

Emma jobbar med frågor som rör hållbar textil, delningsekonomi och cirkulär ekonomi. Inom Malmö Fairtrade City har Emma jobbat med hållbar textilkonsumtion utifrån etiska och sociala aspekter. Emma arbetar också med projektet SIPTex, vars målsättning är att effektivisera processen mellan insamling av textil och nya fibrer. I SIPTex sorteras textil med optiska sensorer och kan på så sätt läsa av vilket innehåll textilierna har. Hon har också varit involverad i kampanjen ”GO! Malmö Stilmedveten” som engagerar Malmöbor till en mer hållbar, medveten, och smart textilkonsumtion.

Håkan Wirtén

Generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF

Porträtt av Håkan Wirtén

WWF är en global miljöorganisation med omkring 5 miljoner supportrar och med arbete i över 100 länder. Som generalsekreterare för svenska Världsnaturfonden driver Håkan Wirtén miljö- och naturvårdsfrågor i Sverige och i ett internationellt perspektiv. WWFs vision är att bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen. WWFs arbetar med att bevara biologisk mångfald och livskraftiga ekosystem, att hejda den globala uppvärmningen och att minska våra ekologiska fotavtryck. Hållbara konsumtionsmönster och livsstilar är ett viktigt arbetsområde för Sverige och det är också något där vi alla kan bidra för att styra utvecklingen åt rätt håll.

Håkan Wirtén är utbildad jägmästare och har bland annat jobbat som biträdande Generaldirektör på Skogsstyrelsen och har även varit Länsjägmästare på Skogsvårdsstyrelsen Gotland.

Joséphine Slotte

Legal Advisor, the Swedish Consumer Agency

Porträtt av Joséphine Slotte

Combining her solid experience as a legal professional in the consumer and marketing law sector, with her long-standing interest in environmental issues, Joséphine Slotte strives for a creative approach to existing laws. In her endeavours to connect the dots between consumer rights, legal and sustainable goals, she advocates the need of wide collaboration to create sustainable, future legal instruments. Her particular devotion to fashion and textiles has led to her further specialisation within the textile area, including her role as the Swedish representative in the European Commission Textile-ADCO group, as well as representing the Swedish Consumer Agency in the NMR Working Group for Sustainable Consumption and Production, HKP.

Emma Rex

Forskare inom livscykeltänkande och cirkulär ekonomi

Porträtt av Emma Rex

Emma Rex disputerade 2008 med inriktningen hur livscykelperspektiv används och integreras i företag. I dag arbetar hon som forskare, projektledare och utbildare vid RISE (tidigare SP) inom områden som beslutstöd, livscykelanalys och cirkulär ekonomi.

Nicholas B. Torretta

PhD candidate at Umeå Institute of Design

Porträtt av Nicholas Torretta

Nicholas’ focus is on design behaviours that can generate mutual learning for sustainable action. Nicholas has worked with the intersections of Design, Learning and Sustainability in different organizations in Sweden, Finland and Brazil, such as the UN, Research Institutes of Sweden (Rise Interactive), Metropolia University (Finland), Agents of Alternatives (Germany) among others.

Sara Ilstedt

Professor i produkt och tjänstedesign, KTH

Porträtt av Sara Ilstedt

Sara Ilstedt har en bakgrund som industridesigner och leder forskargruppen Green Leap som arbetar med design som katalysator för hållbar utveckling. Sara Ilstedt och hennes kollegor har gjort en djupdykning i hur Sveriges befolkning förhåller sig till hållbar utveckling. Genom en kombination av kvantitativ och kvalitativ forskning, har man undersökt befolkningens relation till hållbarhet och vad som behövs för att de ska leva mer hållbart.
Arbetet har resulterat i åtta olika målgrupper vilka du kan lära känna genom det nya verktyget Målgruppsarenan. Syftet med Målgruppsarenan att underlätta för kommunikatörer, entreprenörer, designers, produktutvecklare och att kunna utveckla kommunikation, tjänster och produkter som främjar mer hållbara livsstilar!

Taina Nikula

Konsultativ tjänsteman, Miljöministeriet, Finland

Taina arbetar med att främjar hållbar konsumtion och produktion både inom EU och i internationella nätverk. Hon är också ansvarig för Finlands nationella strategiarbete för hållbar produktion och konsumtion. Taina's specialitet är bland annat hållbar och innovativ offentlig upphandling och främjande av hållbar konsumtion genom experiment. För närvarande är hon på personutbyte vid Innovationsfinansieringsverket Tekes.

Johan Widheden

Senior Sustainability Specialist, Akzo Nobel

Johan Widheden

Johan has been working for 20 years with Life Cycle Assessment related sustainability work, as a consultant, researcher and within a corporate business environment. He is deeply involved in the sustainability strategy work of AkzoNobel.

Camilla Andersson

Projektassistent vid Epidemiologi & Global hälsa, Umeå Universitet.

Porträtt Camilla Andersson.

Camilla ingår i forskarteamet för HOPE - Household Preferences for Reducing Greenhouse Gas Emissions in Four European High Income Countries, en studie som undersöker hur hushåll resonerar och fattar klimatvänliga beslut i vardagen för att bidra till att EU:s klimatmål uppnås. Studien har genomförts i fyra europeiska städer, däribland Umeå.

Mikko Halonen

Ledande konsult, Gaia International

Porträtt Mikko Halonen.

Mikko Halonen (ekon. mag.) är utbildad vid Helsingfors Handelshögskola med specialisering inom internationell ekonomi och miljöfrågor. Mikko leder Gaias internationella affärsområde med fokus på nya lösningar inom företagsansvar och hållbarhet i industri- och i utvecklingsländer. Mikko har omfattande erfarenhet av analys, utveckling och evaluering av politikåtgärder, speciellt inom hållbar grön tillväxt. I FN:s regi har han deltagit i ett flertal internationella evalueringar och granskat integrationen av miljöfrågor i politiskt beslutsfattande. De senaste åren har han specialiserat sig på frågor rörande klimatförändringen och energifrågor och har utfört bedömningar för olika aktörer gällande optimala anpassningsteknologier och politikåtgärder.

Eva Ahlner

Swedish Environmental Protection Agency, Senior Advisor, National Focal Point 10YFP

Porträtt Eva Ahlner

Eva is working with sustainable consumption and production at a national, European, Nordic and global level. She has been at the Swedish Environmental Protection Agency for almost 20 years, serving as a Principal Technical Officer and a Senior Advisor in the fields of Climate Change and Sustainable Development. Other positions include project and program management at Ericsson, the Swedish Waste Research Council and within the EU Targeted Research Area Polymer Materials. Eva has a background in chemical engineering from KTH with further education in business administration and management at Stockholm School of Economics. She has been posted at the Office of Science and Technology at the Swedish Embassies in Washington D.C. and Tokyo.

Johan Jansson

Docent, Lunds universitet, School of Economics and Management

Porträtt Johan Jansson.

Johan Jansson är docent i företagsekonomi med inriktning på konsumentbeteende och hållbar konsumtion. Hans forskning handlar om konsumenters miljövänliga attityder, normer och beteenden och han har utvecklat flera kurser vid Umeå och Lunds universitet kring marknadsföringsetik och hållbarhet.

Hans forskning har publicerats i tidskrifter såsom Journal of Cleaner Production, Journal of Consumer Marketing, Sustainable Development, Energy Policy, etc.

Gunilla Blomquist

Kansliråd vid Miljö- och energidepartementet

Porträtt av Gunilla Blomqvist.

Gunilla har sedan många år varit aktivt involverad i frågor kring hållbar konsumton och produktion och resurseffektivitet nationellt och internationellt. Har huvudansvar för omställning till en cirkulär ekonomi och är i och med detta engagerad i olika initiativ och samarbeten med andra departement och olika aktörer i samhället. Är utpekad Alternate Fokalpunkt för genomförandet av det globala 10-åriga ramverket av program för hållbar konsumtion och produktion. Nära samarbete med UNEP som är ramverkes sekretariat samt samarbete med Naturvårdsverket ingår i denna uppgift. Ingår i styrgrupp för det globala programmet om hållbara livsstilar och utbildning som leds av Sverige och Japan.

David Andersson

Doktor, Chalmers tekniska högskola

Porträtt av David Andersson.

David har i sin forskning bland annat undersökt vilka faktorer som påverkar hushållens utsläpp av växthusgaser och om det finns en koppling mellan välbefinnande och växthusgasutsläpp. Han har också startat webbtjänsten Svalna som hjälper personer att få koll på sin klimatpåverkan och inspirerar till att leva mer hållbart.

Ingela Hiltula

Biträdande avdelningschef på Samhällsavdelningen på Naturvårdsverket

Porträtt av Ingela Hiltula.

Samhällsavdelningens uppdrag är att genomföra politiken för giftfria och resurseffektiva kretslopp, avfallsfrågor och förorenade områden. I avdelningens uppdrag ingår även att utveckla styrmedel och åtgärder. Avdelningen har huvudansvar för att genomföra åtgärder så att miljömålen Giftfri miljö och God bebyggd miljö kan nås. Ingela har de senaste 10 åren haft en rad chefsuppdrag på Naturvårdsverket, främst inom avfallsområdet. Ingela är i grunden miljö- och hälsoskyddsinspektör och arbetade som Miljöchef i Eskilstuna kommun innan hon började på Naturvårdsverket.

Anna Gemzell

Projektledare, Umeå kommun

Anna Gemzell projektledare för Den koldioxidsnåla platsen. Den koldioxidsnåla platsen är ett klimatprojekt som ska göra det enklare för Umeås invånare att göra hållbara val i vardagen och minska sin klimatpåverkan från resor, boende och konsumtion. Projektet är ett samarbete mellan Umeå kommun och Umeå universitet och syftar till att utveckla och testa nya arbetssätt och verktyg. Anna har en mångårig erfarenhet som samhällsplanerare.

Hans Lindberg

Kommunalråd, Umeå kommun

Porträtt av Hans Lindberg

Hans Lindberg är sedan 2015 ett av tre kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Umeå kommun.
Lindberg är socialdemokrat och sitter också i styrelsen för Umeå Kommunföretag AB och är också ledamot i Kommuninvest. 2010–2014 var han ordförande för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Umeå.

Pia Sjögren

Moderator

Porträtt av Pia Sjögren

Pia Sjögren är frilansjournalist och bor i Tärnaby. Hon har jobbat som programledare vid Sveriges Radio i 25 år, på senare år i Studio Ett och P1 Morgon. Pia är också en erfaren moderator. Hennes specialområden är stad/land- och nord/syd-perspektiven, samiska samhällsfrågor, konsument- och konsumtionsfrågor, Arktis och hållbar regional utveckling.

Jan Agri

Moderator, Tricircular AB

Porträtt av Jan Agri

Jan Agri en affärsfokuserad verksamhets- och produktutvecklare med djup kunskap om hållbarhetsfrågor. Genom ett antal ledande positioner inom internationella företag har Jan lång erfarenhet av att leda strategisk förnyelse, affärsursutvecklingsprojekt och kommunikationsinsatser. Erfaren skribent, moderator och föreläsare, samt utbildad styrelseledamot och Venture Manager.

Fler medverkande

  • Hugo Schally, Europeiska kommissionen
  • Elisabeth Backteman, statssekreterare, Näringsdepartementet
  • Charlie Gullström Hughes, Viable Cities, KTH
  • Charlotte Leire, Sharing Cities Sweden, Lunds Universitet
  • Steven Curtis, Lunds Universitet
  • Laura Vidje, Esam, Sharing City Umeå 
  • Anna Gemzell, projektledare, Umeå kommun

Mer information

Nationell verkstad för hållbara livsstilar