Meny Stäng

Globala målen för hållbar utveckling

Genom de globala målen för hållbar utveckling har världens ledare förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor.

 

I Sverige har alla ministrar i regeringen ett ansvar för genomförandet och det leds av bistånds- och klimatminister Isabella Lövin och civilminister Ardalan Shekarabi. Men för att de Globala målen ska bli verklighet måste alla delar av samhället - organisationer, näringsliv, offentlig sektor, forskare och enskilda individer - inkluderas. De Globala målen är till för alla och alla måste delta aktivt i genomförandet för att vi ska lyckas. I Umeå vill vi redan nu komma igång med arbetet för att bidra till att målen uppnås. 

Lär dig mer om de Globala målen på Globalamalen.se

Det här gör vi i Umeå

Här lyfter vi goda exempel på arbete i Umeå som bidrar till att vi når de globala målen. 

Cirka 300 lägenheter avsätts av Bostaden till Umeå kommun för att användas till bostadssociala avtal under 2016.

0 kr i entréavgift. Västerbottens museums verksamhet är tillgänglig för alla besökare utan entréavgift för att främja alla människors lika möjlighet att ta del av kultur.

 

100% lampor utan kvicksilver är ett av Bostadens miljömål.

100% av de nya golvmattorna ska vara fria från ftalater i Bostadens byggen och renoveringar. 

100% av Bostadens nya lekplatser ska vara fria från gifter som kan påverka barn.

100% av Umeå energis arbetsplatser ska vara trygga, säkra och fria från alkohol och droger.

100% av Upabs bilar har alkolås 2017.

59% är så mycket som Nolia har minskat sin totala körsträcka för tjänsteresor under åren 2014--2016, genom att använda sig av en molnbaserad växel och öka andelen resfria möten.

100% elbilar är målet för Upabs fordonsflotta vilket kan bidra till en bättre luft kvalitet.

365 dagar, året runt, dag och natt är Västerbottens museums uteområde tillgängligt för promenader, återhämtning och kontemplation.

 

50% av föreläsare och konsulter som anställs av Kompetensspridning i Umeå ska vara kvinnor.

50% av Nolias styrelsemedlemmar är kvinnor år 2017.

57% av de anställda i Nolias ledningsgrupp är kvinnor år 2017.

 

100% av Umeå Energis el kommer från förnyelsebara källor år 2017.

100 % av Bostadens elanvändning kommer från förnyelsebara källor.

50% av all den fastighetsel som Bostadens fastigheter använder kommer från Bostadens fem egna vindkraftsverk.

50% av den el som används på Hållbara Ålidhem produceras av solcellsanläggningarna på området.

2 kilowattimmar - Upab har solceller och en liten produktion på 2 kilowattimmar el per år.

 

28%  är andelen minskade luftföroreningar i form av kväveoxider, svaveldioxid och stoft från Umeå Energi 2014--2016.

1 miljon kr delas ut av Kompetensspridning i Umeå och Länsstyrelsen till företag med Eco-innovation Projects under 2017.

 

2016 deltog Bostaden i Umeå Pride och de sätter stor vikt vid alla människors lika värde.

  

100% ekologiskt kaffe serveras hos Visit Umeå.

100% av maten på Nolias interna möten levereras av kravcertifierade Kummin restaurang och körs ut med elbil. 

 

2018 är det år som Umeå Energi har satt som mål att vara klimatneutrala.

100% av Umeå Energis tjänsteresor klimatkompenseras.

100% av Visit Umeås tjänsteresor klimatkompenseras. 

 

Vill du läsa fler och utförligare exempel som bidrar till att vi uppnår de globala målen? Här kan du ta del av goda exempel på kommunbolagens hållbarhetsarbete.