Meny Stäng

Vad kan ditt företag göra?

Vad kan ditt företag göra förutom att gå med i Green Umeå? Ibland kan det kännas svårt att veta i vilken ände en ska börja. Här presenterar vi länkar till material från Naturvårdsverket som kan hjälpa även den mest villrådige att komma igång med miljöarbetet i företaget. Lycka till!

Att skriva en miljöpolicy

Många små företag vill arbeta med miljö men saknar redskap och resurser för att kunna göra det på ett strukturerat sätt. Genom att använda en färdigformulerad miljöpolicy blir det lättare för företag att komma igång med miljöarbetet.

Här finns tre förslag på miljöpolicy som riktar sig till tjänsteföretag, handelsföretag eller företag som producerar varor.

http://sverigesmiljomal.se/stod-och-rad-i-miljoarbetet/forslag-till-miljopolicy/

 

Att jobba mot miljömålen

Här hittas även konkreta förslag på vad företag kan göra i sitt miljöarbete för att nå respektive miljömål. Åtgärderna har sammanställts av den nationella miljömålssamordnaren för näringslivet, utsedd av regeringen.

http://sverigesmiljomal.se/stod-och-rad-i-miljoarbetet/sa-har-kan-foretag-bidra-till-miljomalen/